Mangler der en visitationszone på kortet? Enten kan du indsende en pull-request via Github med det automatiske værktøj - eller så kan du kan købe mig en kop kaffe :)

Antallet af visitationzoner
0
Dage med visitationzoner
0
Gennemsnitligt areal (ha)
0
Gennemsnitlig befolkning
0
Politikreds Område Areal (ha) Befolkning Oprettet Udløb

Politiet har siden 2004 kunnet oprette visitationszoner, hvor de, uden konkret mistanke, kan foretage stikprøvevisitationer af personer, af personers ejendele, samt af biler, der befinder sig inden for zonen. Formålet med visitationen er at søge efter våben og sprængstof.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget kan politiet kun oprette visitationszoner i et bestemt afgrænset område.

Det geografiske anvendelsesområde for den konkrete beslutning om stikprøvevisitation mv. må fastlægges på baggrund af de forhold, som begrunder politiets vurdering af, at der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. Dette indebærer, at en beslutning om visitation mv. typisk vil omfatte et bestemt afgrænset område, f.eks. et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, mens der ikke kan træffes beslutning om visitation mv. i f.eks. en hel politikreds eller kommune.
Bemærkningerne til L159, punkt 5.2.4.3
Trods bemærkningerne til loven har store dele af Københavns Politikreds af flere omgange været udpeget som visitationzone. Dette har blandt andet fået CEPOS til at kritisere Politiet for at zonerne var ulovlige.

Data er p.t. manuelt opdateret, og der kan ikke garanteres nogen nøjagtighed af disse data. Hvis du vil hjælpe med at indsamle data om visitationszoner, kan du kontakte mig på @christianpanton. Der er også behov for indsamling af historiske data. Du kan submitte ændringer som pull-request på github.com.

Befolkning i visitationszonerne er estimeret ud fra en befolkningstæthedestimater fra Eurostat / Danmarks Statistik (2011) og dataen er opbygget i et kvadratnet med en maskestørrelse på 1km. Der er større usikkerhed på befolkningens størrelse på små zoner. Data for befolkningstæthed kan opdateres via et seperat script kaldet vz-population

Data er tilgængelige som GeoJSON og er frigivet under Creative Commons 3.0 Attribution samt Open Data Commons Open Database License.